Nawigacja

Na skróty

 

Bierzemy udział w akcjach i programach

Nasze Przedszkole

Informacja o projekcie

INFORMACJA O PROJEKCIE

 ,, MIEJSCE PRZYJAZNE DZIECKU”

realizowanego w ramach Działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienia równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego  dla poddziałania: 11.1.1. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020.

LIDER PROJEKTU -  GMINA SOSNOWIEC - MIASTO NA PRAWACH POWIATU

OKRES REALIZACJI PROJEKTU -   2017.04.01 – 2018.08.31

PODMIOTY REALIZUJĄCE PROJEKT :

-PRZEDSZOLE MIEJSKIE nr 20

-PRZEDSZKOLE MIEJSIE nr 47

Projekt ten powiązany jest i wiodący w stosunku do projektu "Rozbudowa infrastruktury przedszkoli wraz z niezbędnym wyposażeniem (Przedszkole Miejskie Nr 20 przy ul. Śliwki 38 oraz Nr 47 przy ul. Piłsudskiego 92                   w Sosnowcu)”, złożonego do oceny do konkursu w ramach działania 12.1.1. RPO WSL 2014-2020, którego celem jest zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lat w PM 20 i PM 47 (50 miejsc w PM 20  i 25 miejsc w PM 47). Projekt przyczyni się do wzrostu dostępności tych placówek i wpłynie na wzrost potencjału woj. śląskiego. Dodatkowym efektem zajęć specjalistycznych i edukacyjnych będzie wyrównanie szans edukacyjnych. Projekt jest komplementarny z innymi projektami zaplanowanymi do realizacji w ramach ZIT, które uzupełniają się wzajemnie i są skierowane na osiągnięcie wspólnego celu. Projekt wykazuje komplementarność problemową, geograficzną, sektorową i jest jednym z etapów realizacji Strategii ZIT, realizowanej przez kilka powiązanych projektów.

 

ZADANIA W PROJEKCIE :

 • Doposażenie sal, w których utworzone zostały nowe miejsca

przedszkolne i stworzenie zaplecza technicznego do ich prowadzenia .

 • Zajęcia dodatkowe – logopedyczne
 • Zajęcia dodatkowe - gimnastyka korekcyjno-rytmiczna
 • Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne
 • Zwiększenie kwalifikacji nauczycieli przedszkolnych

Projekt „Miejsce przyjazne dziecku” zakłada utworzenie w funkcjonujących ośrodkach przedszkolnych nowych 75 miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lat - dostosowanych także do potrzeb dzieci niepełnosprawnych (50 w PM 20 i 25 w PM 47 w Sosnowcu),  poszerzenie oferty placówek o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dla 180 dzieci (90 chłopców i 90 dziewczynek) wraz z doposażeniem placówek w pomoce dydaktyczne, podniesienie jakości edukacji  przedszkolnej poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 26 nauczycieli, niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

Całkowity budżet projektu-1 139 539,99

 

Projekt –,,Miejsce przyjazne dziecku’’

 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Ważne Wiadomości

 

 


 INFORMACJA

W związku z licznymi zapytaniami ze strony rodziców i nauczycieli dotyczącymi reformy oświaty, poniżej zamieszczamy linki do stron gdzie uzyskają Państwo informacje na ten temat:

 1. strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej http://reformaedukacji.men.gov.pl/
 2. strona internetowa Kuratorium Oświaty w Katowicach http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php?page=NewsPage&menuItemId=1014

 

 

Informacja dla Rodziców

Numer konta Przedszkola:

49 1020 2313 0000 3002 0579 5341

 

 

 

Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy Rodziców na Wigilie Grupowe, które odbędą się w dniach:

Grupa ,,Słoneczka" 14.12. 2018r. godz. 10:00

Grupa ,,Żabki" 14.12.2018r. godz. 12:00

Grupa ,,Kotki" 14.12.2018r. godz. 13:00

Grupa ,,Misie" 17.12.2018r. godz. 10:00

Grupa ,,Żuczki" 17.12.2018r. godz. 10:00

Grupa ,,Motylki" 17. 12.2018r. godz. 10:30

Grupa ,,Pszczółki" 17.12.2018r. godz. 13:00

Grupa ,,Jagódki" 17.12.2018r. godz. 17:00

Grupa ,,Krasnale" 18.12.2018r. godz. 10:00

Grupa ,,Biedronki" 18.12.2018r. godz. 13:00

Grupa ,,Muchomorki" 18.12.2018r. godz. 17:00

Grupa ,,Wiewiórki" 19.12.2018r. godz. 10:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Aktualności

Kontakt

 • Przedszkole Miejskie nr 20 w Sosnowcu
  Przedszkole Miejskie nr 20 w Sosnowcu, ul. Śliwki 38
 • (32)2993339

Galeria zdjęć