Nawigacja

Na skróty

 

Bierzemy udział w akcjach i programachNasze Przedszkole

Informacja o projekcie

INFORMACJA O PROJEKCIE

 ,, MIEJSCE PRZYJAZNE DZIECKU”

realizowanego w ramach Działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienia równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego  dla poddziałania: 11.1.1. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020.

LIDER PROJEKTU -  GMINA SOSNOWIEC - MIASTO NA PRAWACH POWIATU

OKRES REALIZACJI PROJEKTU -   2017.04.01 – 2018.08.31

PODMIOTY REALIZUJĄCE PROJEKT :

-PRZEDSZOLE MIEJSKIE nr 20

-PRZEDSZKOLE MIEJSIE nr 47

Projekt ten powiązany jest i wiodący w stosunku do projektu "Rozbudowa infrastruktury przedszkoli wraz z niezbędnym wyposażeniem (Przedszkole Miejskie Nr 20 przy ul. Śliwki 38 oraz Nr 47 przy ul. Piłsudskiego 92                   w Sosnowcu)”, złożonego do oceny do konkursu w ramach działania 12.1.1. RPO WSL 2014-2020, którego celem jest zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lat w PM 20 i PM 47 (50 miejsc w PM 20  i 25 miejsc w PM 47). Projekt przyczyni się do wzrostu dostępności tych placówek i wpłynie na wzrost potencjału woj. śląskiego. Dodatkowym efektem zajęć specjalistycznych i edukacyjnych będzie wyrównanie szans edukacyjnych. Projekt jest komplementarny z innymi projektami zaplanowanymi do realizacji w ramach ZIT, które uzupełniają się wzajemnie i są skierowane na osiągnięcie wspólnego celu. Projekt wykazuje komplementarność problemową, geograficzną, sektorową i jest jednym z etapów realizacji Strategii ZIT, realizowanej przez kilka powiązanych projektów.

 

ZADANIA W PROJEKCIE :

 • Doposażenie sal, w których utworzone zostały nowe miejsca

przedszkolne i stworzenie zaplecza technicznego do ich prowadzenia .

 • Zajęcia dodatkowe – logopedyczne
 • Zajęcia dodatkowe - gimnastyka korekcyjno-rytmiczna
 • Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne
 • Zwiększenie kwalifikacji nauczycieli przedszkolnych

Projekt „Miejsce przyjazne dziecku” zakłada utworzenie w funkcjonujących ośrodkach przedszkolnych nowych 75 miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lat - dostosowanych także do potrzeb dzieci niepełnosprawnych (50 w PM 20 i 25 w PM 47 w Sosnowcu),  poszerzenie oferty placówek o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dla 180 dzieci (90 chłopców i 90 dziewczynek) wraz z doposażeniem placówek w pomoce dydaktyczne, podniesienie jakości edukacji  przedszkolnej poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 26 nauczycieli, niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

Całkowity budżet projektu-1 139 539,99

 

Projekt –,,Miejsce przyjazne dziecku’’

 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Ważne Wiadomości

  
 INFORMACJA

W związku z licznymi zapytaniami ze strony rodziców i nauczycieli dotyczącymi reformy oświaty, poniżej zamieszczamy linki do stron gdzie uzyskają Państwo informacje na ten temat:

 1. strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej http://reformaedukacji.men.gov.pl/
 2. strona internetowa Kuratorium Oświaty w Katowicach http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php?page=NewsPage&menuItemId=1014

 

 

Informacja dla Rodziców

Od dnia 1 stycznia 2018r. następuje zmiana numeru konta. Oto nowy numer  konta:

49 1020 2313 0000 3002 0579 5341

 

Informacja dla Rodziców

Serdecznie zapraszamy na zebranie, które odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2018 r.:

Grupa ,,Krasnale" godzina 16:00

Grupa ,,Żuczki" godzina 16:00

Grupa ,,Kotki" godzina  16:00

Grupa ,,Misie" godzina  17:00

Grupa ,,Słoneczka" godzina 17:00

Grupa ,,Biedronki" godzina 17:00

Grupa ,,Pszczółki" godzina 17:00

Zebrania w Oddziałach Przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 15 oraz Szkole Podstawowej nr 21 odbędą się 19 kwietnia o godzinie 17:00

 

INFORMACJA

W ramach kółka zainteresowań pt.,, Mali badacze" w grupie Żuczki doświadczenia odbywają się co drugą środę miesiąca od 14.00-14.30.

 

 

Ważna informacja odnośnie Rekrutacji 2018/2019 !!!

Przypominamy, że od dnia 1 marca od godziny 15:00 rozpoczyna się elektroniczna rekrutacja do przedszkola.

W celu zapisania dziecka do przedszkola należy wypełnić elektroniczny wniosek znajdujący się na stronie internetowej pod adresem:

https://przedszkola-sosnowiec.nabory.pl

 

Rodzice/opiekunowie prawni niemający dostępu do Internetu mogą zwrócić się do przedszkola pierwszego wyboru o pomoc w celu elektronicznego wypełnienia Wniosku przez pracownika przedszkola.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

 • Serdecznie zapraszamy Rodziców z grup: ,,Misie", ,,Krasnale", ,,Słoneczka", ,,Biedronki", ,,Pszczółki", ,,Żuczki", ,,Kotki" na zebranie, które odbędzie się 3 września o godzinie 16:00 w Przedszkolu.

  Serdecznie zapraszamy Rodziców z grup w Oddziałach Przedszkolnych przy SP nr 15 na zebranie, które odbędzie się 4 września o godzinie 16:00.

  Serdecznie zapraszamy Rodziców z grup w Oddziałach Przedszkolnych przy SP nr 21 na zebranie, które odbędzie się 4 września o godzinie 17:00

  Prosimy o pobranie ze strony internetowej lub z przedszkola upoważnienia do odbioru dzieci, wypełnienie go i dostarczenie do przedszkola.

 • Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola na dyżur wakacyjny jest prawidłowo wypełniony i złożony "Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny". Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny wydaje placówka macierzysta, wraz z potwierdzeniem pieczątką przedszkola na wniosku – faktu uczęszczania dziecka do placówki w bieżącym roku szkolnym.

  Rekrutacja na dyżur wakacyjny przebiega wg następującego harmonogramu:

  1. Przedszkola dyżurujące będą przyjmowały wnioski o przyjęcie dziecka na d

 • Serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzicom za zaangażowanie i zorganizowanie kiermaszu na Święta Bożego Narodzenia oraz Święta Wielkanocne. Kwota jaką Państwo uzbierali z dwóch kiermaszy wyniosła 1525zł 20gr i została przeznaczona na zakup nowych zabawek do grup.

  Dziękujemy raz jeszcze

  Dyrekcja,

  Nauczyciele,

  Dzieci z grup ,,Misie", ,,Krasnale", ,,Słoneczka", ,,Biedronki", ,,Pszczółki".

 • 19.04.2018

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii ,,Misie" w poradni zdrowia.

 • 16.04.2018r.Miłosz Sz. z gr. „Motylki” reprezentował nasze przedszkole w konkursie Piosenki wiosennej w PM nr 51 w Sosnowcu, zaśpiewał trudną piosenkę zespołu Skaldów „Wiosna” .Co prawda wszystkie dzieci zajęły pierwsze miejsce ,ale nasz Milosz zaśpiewał pięknie ,żeby wystąpić w tym konkursie trzeba było przejść pierwszy etap i wykonać pracę plastyczną inspirowaną panującą porą roku. Gratulacje dla Miłosza .Dziękujemy rodzicom za pomoc w przygotowaniu Miłosza do festiwalu.

 • 13.04.2018r.w oddziale przedszkolnym SP 15 obchodziliśmy Dzień Marchewki, głównym celem było kształtowanie nawyków prozdrowotnych poprzez zabawę oraz stworzenie sytuacji aktywizujących myślenie takich jak; rozwiązywanie zagadek oraz udział w konkursach. Wszystkie dzieci mogły wyrazić siebie w swobodnej ekspresji tanecznej, ruchowej, rytmicznej. Dzieci świetnie się przebrały lub miały na sobie coś pomarańczowego. Wzięliśmy  pod uwagę wszystkie stroje i wybraliśmy króla i królową marchewkową. Na twarzach dzieci gościł uśmiech, bo świetnie się bawili .Zakończeniem tej imprezy było robienie soku z marchwi  oraz wspólna degustacja. Dziękujemy rodzicom za zorganizowanie stroi dla dzieci oraz przygotowanie marchwi.

Aktualności

Kontakt

 • Przedszkole Miejskie nr 20 w Sosnowcu
  Przedszkole Miejskie nr 20 w Sosnowcu, ul. Śliwki 38
 • (32)2993339

Galeria zdjęć