Nawigacja

Na skróty

 

Bierzemy udział w akcjach i programachNasze Przedszkole

Informacja o projekcie

INFORMACJA O PROJEKCIE

 ,, MIEJSCE PRZYJAZNE DZIECKU”

realizowanego w ramach Działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienia równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego  dla poddziałania: 11.1.1. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020.

LIDER PROJEKTU -  GMINA SOSNOWIEC - MIASTO NA PRAWACH POWIATU

OKRES REALIZACJI PROJEKTU -   2017.04.01 – 2018.08.31

PODMIOTY REALIZUJĄCE PROJEKT :

-PRZEDSZOLE MIEJSKIE nr 20

-PRZEDSZKOLE MIEJSIE nr 47

Projekt ten powiązany jest i wiodący w stosunku do projektu "Rozbudowa infrastruktury przedszkoli wraz z niezbędnym wyposażeniem (Przedszkole Miejskie Nr 20 przy ul. Śliwki 38 oraz Nr 47 przy ul. Piłsudskiego 92                   w Sosnowcu)”, złożonego do oceny do konkursu w ramach działania 12.1.1. RPO WSL 2014-2020, którego celem jest zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lat w PM 20 i PM 47 (50 miejsc w PM 20  i 25 miejsc w PM 47). Projekt przyczyni się do wzrostu dostępności tych placówek i wpłynie na wzrost potencjału woj. śląskiego. Dodatkowym efektem zajęć specjalistycznych i edukacyjnych będzie wyrównanie szans edukacyjnych. Projekt jest komplementarny z innymi projektami zaplanowanymi do realizacji w ramach ZIT, które uzupełniają się wzajemnie i są skierowane na osiągnięcie wspólnego celu. Projekt wykazuje komplementarność problemową, geograficzną, sektorową i jest jednym z etapów realizacji Strategii ZIT, realizowanej przez kilka powiązanych projektów.

 

ZADANIA W PROJEKCIE :

 • Doposażenie sal, w których utworzone zostały nowe miejsca

przedszkolne i stworzenie zaplecza technicznego do ich prowadzenia .

 • Zajęcia dodatkowe – logopedyczne
 • Zajęcia dodatkowe - gimnastyka korekcyjno-rytmiczna
 • Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne
 • Zwiększenie kwalifikacji nauczycieli przedszkolnych

Projekt „Miejsce przyjazne dziecku” zakłada utworzenie w funkcjonujących ośrodkach przedszkolnych nowych 75 miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lat - dostosowanych także do potrzeb dzieci niepełnosprawnych (50 w PM 20 i 25 w PM 47 w Sosnowcu),  poszerzenie oferty placówek o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dla 180 dzieci (90 chłopców i 90 dziewczynek) wraz z doposażeniem placówek w pomoce dydaktyczne, podniesienie jakości edukacji  przedszkolnej poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 26 nauczycieli, niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

Całkowity budżet projektu-1 139 539,99

 

Projekt –,,Miejsce przyjazne dziecku’’

 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Ważne Wiadomości

 

 


 INFORMACJA

W związku z licznymi zapytaniami ze strony rodziców i nauczycieli dotyczącymi reformy oświaty, poniżej zamieszczamy linki do stron gdzie uzyskają Państwo informacje na ten temat:

 1. strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej http://reformaedukacji.men.gov.pl/
 2. strona internetowa Kuratorium Oświaty w Katowicach http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php?page=NewsPage&menuItemId=1014

 

 

Informacja dla Rodziców

Od dnia 1 stycznia 2018r. następuje zmiana numeru konta. Oto nowy numer  konta:

49 1020 2313 0000 3002 0579 5341

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW !!!

W związku z licznymi pytaniami ze strony Rodziców, których dzieci rozpoczną edukację przedszkolną, następuje zmiana terminu zebrania z dnia 3 września na dzień 30 sierpnia 2018r. o godzinie 16:00 w Przedszkolu.

Zebranie Rodziców z grup w Oddziałach Przedszkolnych w SP nr 15 pozostaje bez zmian 4 września o godzinie 16:00 (budynek szkoły nr 15)

Zebranie Rodziców z grup w Oddziałach Przedszkolnych w SP nr 21 pozostaje bez zmian 4 września o godzinie 17:00 (budynek szkoły nr 21)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

 •  

  SOSNOWIEC

  MIASTO  NA  PRAWACH  POWIATU

   

  PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 20

  UL. ŚLIWKI 38

  41-208 SOSNOWIEC

  Tel.  032 299-33-39

   Fax. 032 299-33-39

   

  SPECYFIKACJA

  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

   

   

  NA DOWÓZ I ODWÓZ DZIECI  DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W

  SZKOLE PODSTAWOWEJ  NR 21

  W  SOSNOWCU

   

   

   L.dz.  51/18/PM20/MK

          

  SPECYFIKACJA

    WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę  na podstawie art. 4 pkt 8  ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 • Ważna Informacja !

  Poniżej można pobrać druk niezbędny do wypełnienia i dostarczenia dnia 3 września. Jest to oświadczenie i załącznik do oświadczenia. Załącznik muszą wypełnić wszystkie osoby upoważnione do odbioru dziecka przez rodzica i opiekuna prawnego.

  Oswiadczenie_do_odbioru_dziecka_w_przedszkolu_RODO_bez_adresu.docx

  oswiadczenie_do_odbioru_dziecka_z_przedszkoladoc_CUW.doc

  Serdecznie zapraszamy Rodziców z grup: ,,Misie", ,,Krasnale", ,,Słoneczka", ,,Biedronki", ,,Pszczółki", ,,Żuczki", ,,Kotki" na zebranie, które odbędzie się 30 sierpnia o godzinie 16:00 w Przedszkolu.

 • Klauzula informacyjna

   

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 20 w Sosnowcu informuje szanownych Rodziców, iż:

  • administratorem danych osobowych wychowanków przedszkola oraz ich opiekunów prawnych jest Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 20 z siedzibą w Sosnowcu, przy ul. Śliwki 38;
  • inspektorem ochrony danych w Przedszkolu Miejskim nr 20, do czasu wskazania go przez Organ Pro
 • Zakończenie ,,Biedronki"

  20 czerwca w grupie Biedronki odbyło się uroczyste zakończenie oddziału przedszkolnego. Przedszkolaki po raz ostatni zaprezentowały się podczas występu. Śpiewały, piosenki, recytowały wiersze, tańczyły do piosenki Holiday. Był to bardzo wzruszający dzień dla dzieci, rodziców i nauczycieli. Od września dzieci z tej grupy pójdą do naszych oddziałów ,,zerówki” w szkole 15 oraz 21. Serdecznie dziękujemy dzieciom i rodzicom za wspólnie spędzone 3 lata. Życzymy udanych wakacji i wielu sukcesów na dalszej ścieżce edukacji.

 • Wycieczka - Sztolnia Luiza

  18 czerwca dzieci z grup ,,Biedronki” i ,,Słoneczka” pojechały na wycieczkę do Kopalni Sztolnia Luiza w Zabrzu. Przedszkolaki wzięły udział w cyklu edukacyjnym ,,Kulturalny bajtel”. Podczas podziemnej wędrówki dzieci poznały podstawowe narzędzia górnicze oraz elementy strojów górniczych, ponadto zdobyły wiedzę o regionie, tradycjach i zwyczajach śląskich, a przede wszystkim nauczyły się elementów gwary, która w śląskich kopalniach była wszechobecna. W trakcie gier i zabaw polisensorycznych pt. „Wydobywamy energię razem Fortum” przedszkolaki zdobyły informacje na temat powstawania węgla i wykorzystywania go do celów przemysłowych, w szczególności pozyskiwania z niego energii. Przyswojona przez przedszkolaków wiedza została sprawdzona  za pomocą gry interaktywnej. Wycieczka zakończyła się wspólnym czytaniem legendy o Skarbniku w formie teatrzyku Kamishibai oraz muzyczną zabawą „Węgielek Muzykant”.

 • Wycieczka
  18.06.2018

  Wycieczka ,,Muchomorki" i ,,Jagódki" do Kuźniczki Nowej

 • Dziennik Zachodni - grupa ,,Biedronki"

  12 czerwca dzieci z grupy Biedronki odwiedziły redakcję Dziennika Zachodniego. Podczas, której miały okazję porozmawiać z redaktorami i bliżej dowiedzieć się na czym polega praca dziennikarza. Przedszkolaki zwiedziły również całą redakcję oraz zobaczyły w jaki sposób drukowane jest wydanie Dziennika Zachodniego. Na koniec spotkania dzieci odebrały swoje nagrody, które wygrały w plebiscycie Dziennika ,,Przedszkole na Medal” były to plecaki, piłki oraz pamiątkowa strona gazety ze zdjęciem grupy.

Aktualności

Kontakt

 • Przedszkole Miejskie nr 20 w Sosnowcu
  Przedszkole Miejskie nr 20 w Sosnowcu, ul. Śliwki 38
 • (32)2993339

Galeria zdjęć